Semestr restart


Po mnohaletém komplexním studiu jsem dospěl k názoru, že všechny zjištěné informace mohou vést k jednomu závěru. Chtěl bych tímto apelovat na občanskou solidaritu. Nenechte prosím některé své kolegy a kolegyně trápit se svobodnou vůlí. Kazí jim to život.


To bylo pochopitelně napsáno s notnou dávkou nadsázky. Nicméně je pravdou, že nutnost vědomě se rozhodnout patří pro některé osoby mezi extrémní rizika. Jaké by mohlo být jejich zděšení při zjištění, že téměř ve všech situacích máme možnost volby. Byť v některých případech jsou alternativy poněkud nepříjemné. Právě jsem strávil asi deset minut přemýšlením, jak tyto závěry naroubovat na příklady o psaní. Nakonec mi došlo, že tak nemohu učinit. A je to koneckonců úplně jedno.

Dnešní den byl svým způsobem jedinečný. Na kolejích jsem symbolicky vkročil do druhého semestru své smlouvy. Někteří studenti (a studentky pochopitelně též) mne již automaticky zdraví, jiní mě stejnou automatikou ignorují. Občas se někdo na něco zeptá. Většina dotazů se momentálně týká polohy vchodu do tělocvičny. Studenti (opět jejich kolegyně též) jsou mnohdy obdarováni odpovědí, ještě než se zeptají. Kdybych byl domýšlivý (moment, vždyť jsem!), napíšu něco o tom, jak snadné je odhadnout, co který člověk chce. Pravdou ovšem zůstává, že to občas ani oni sami netuší.

Začátek nového semestru s sebou nese zejména naději na pár týdnů té bezstarostné části studentského života. Minimálně tak aspoň hovoří stereotyp. Brno se opět zaplnilo mladými lidmi, kteří berou všechno vážně. Tedy všechno to, co si dle jejich měřítek zaslouží. Což je mile lidské. Vsadím se, že to poslední, o čem by se chtěli bavit, je spojeno se školními povinnostmi. Nedivím se. Klidnou mysl po zkouškách zajímá nejspíš co s volným časem. Všechny ještě nedávno zakázané aktivity již nelákají. Statut útěku před něčím důležitým jim byl ovšem odebrán pouze dočasně. Potom budou zase v kurzu. V zájmu všech doufám, že z dokonalého kruhu bude jednou elipsa.

Zároveň vím, že část studentů (zejména z oněch zbytečných oborů) bude ještě nějakou dobu zvažovat, co s volným časem. Jenže potíž tkví v tom, že ti opravdu dobří nemají žádnou volbu. Což, jak se zdá, mohu bez obav vztáhnout i na psaní.