Please

Prosím vás
Někdo
Přijďte blíž
Prosím

Zdržím vás
Jenom minutku
Nebo dvě
Prosím

Pomozte mi
Najít ten bod
Kolem kterého
Svět se otáčí

Abych mohl
Zašlápnout ho podrážkou pravé boty
Zavřít oči
A představovat si

Že jsem jím