2

Dvě dámy
dvě ruce
drží se
za sebe

pochvaly
stížnosti
produkty
dvou řečí

dvě sestry
ve zbrani
v období
bezpráví

jeden já
všímavý
nevnímám
pochyby
Nechám je jít