Odhlodanost

Vím, co
chceš říct
taky si nejsem
jist
zda být
jestli to má
vůbec cenu
jestli by nebylo
lepší trochu se projít
před spaním (na jedno)
a vrátit se s pocitem odhodlání
o dva dny později