SNÍh

Celé léto chtěl jsem
být
kýmkoli jiným
abych už na podzim
zapadl sněhem

vše není
jak chci
do úsměvu
daleko

však
občas stačí
když se nemračí
a trocha deště