Sladké potěšení z nekvalitiního materiáluNa textovém editoru se mi líbí, že napíše přesně to, co chci.


I           -Strávit velkou část života snahami napsat humoristickou prózu, člověk může podlehnout klamu, že je vtipný.
II          -To zní jako citace vytržená z nějakého klasického a tudíž všeobecně ignorovaného literárního zdroje.
I           -Vážně.
II          -Smím se zeptat na zdroj?
I           -Přiznám se, že sám nevím. Občas mě takové věci napadají bez ohledu na autorská práva.
II          -Čímž chcete naznačit, že-
I           -No ano, přesně. Ale to zdaleka není to nejhorší.
II          -Nic hrozivějšího si nedovedu představit.
I           -Shodneme-li se na tom, že největším problémem lidského života není utrpení, ale nejistota, pak výše uvedená obtíž nelze být charakterizována vámi použitým adjektivem.
II          -Bojím se popustit uzdu vlastní zvědavosti. Ale dodám si odvahy. Dojedl jsem přeci tiramisu.
I           -Božské tiramisu.
II          -Božské tiramisu. A proto se zhluboka nadechnu a zeptám se ještě jednou, tentokrát opravdově: Co může být popsáno jako nejhorší v tom nejodpudivějším slova smyslu?
I           -Kolego, tváříte se mnohem ustaraněji, než je třeba. Tuto kalamitu nelze ničím přenášet na další hostitele; je omezena prostorem mé vlastní mysli.
II          -O co se tedy jedná?
I           -Při tom citování zdánlivě moudrých aforismů si nejsem jist, zda některé výroky nejsou mým vlastním dílem.
II          -Což by tato skutečnost neumenšila váš hřích?
I           -Nikoli. Pouhá naděje nestačí. A co víc, naděje je sama o sobě nebezpečná. Jeden by mohl zkoušet doufat v absolutní autorství vyřčeného. Raději budu žít s vědomím hříšníka, než abych se v nitru opíjel pouhou teoretickou možností na záchranu.
II          -Myslím, že vám začínám rozumět.
III         -Myslím, že byste toho měli nechat.
II          -Proč?
I           -Není vhodné naslouchat ženským radám. Jejich psýché jest konstantně zatížena pokušení.
III         -Zrovna teď jsem v pokušení jednu… HA HA
II          -Nové modely chápu velice rychle.
I           -Ano, překvapivě rychle.
II          -Může to být problém?
I           -Za určitých okolností samozřejmě ano. Ostatně jako všechno.
III         -Ještě chvilku a nějaký problém vám přidám.
I           -To znělo poněkud výhružně.
II          -Souhlasím.
I           -Ale my se nemáme čeho bát.
II          -Souhlasím.
I           -Máme ještě tiramisu.
II          -Božské tiramisu.
I           -Božské tiramisu.
I           -Avšak i cesta do pekel může chutnat po oblíbeném dezertu.
II          -Tak jest.
I           -Nuže, rozhodnuto. Ženo, přines nám ještě jednou totéž. A nějakou vodu.
II          -Bez bublinek prosím.    
I           -Nejsme xenofobní.
II          -Jemně perlivou?
I           -Ano, lidská schopnost kompromisu je hodna obdivu.
III         -Tiramisu došlo.
I           -Bohové! Vaše antagonistické protějšky musí aplaudovat vestoje. Jaká to katastrofa nás postihla!
II          -Myslím, že potřeba vody již pominula.
III         -Dobře, vzdávám se. Na začátku to vypadalo jako sranda, ale teď-
II          -Je její zamyšlený výraz upřímný?
I           -Jestli se mu dá věřit nebo zda se ona domnívá, že takhle má vypadat stav, kdy je jedinec v úzkém spojením se svým logos?
III         -Konec, dost. Stačilo. Zaplaťte a běžte si po svých.
II          -Ještě nemůžeme.
III         -Proč byste… Co to děláš? Vy jste… Vy jste mě zatáhli do dialogu!
II          -Nikoli.
I           -Dialog jest rozhovorem dvou.

Teď už věděla, proč vždycky sedává sám. Rozbila mu zrcátko bez ohledu na to, že tato skutečnost vyústí v nepřiznání stropitného.