Řešení veskrze komplikované papírováním a fotodokumentací