Schopnosti vedoucích pracovníků jsou občas k nezaplacení