Zachráncům státu, národa a alternativním výkladům logiky