Kdo se bojí, nesmí do lesa


Steven Huxley nevzpomíná na své dětství rád. Vyrostl sice na malebném anglickém venkově, ve srubu a hned vedle starého a kouzelného lesa. Jenomže Ryhopský les je mnohem kouzelnější a nebezpečnější, než se může na první pohled zdát.Stevenův otec strávil studiem lesa celý život, a nakonec jím byl doslova pohlcen natolik, že nic jiného pro něj neexistovalo. Když se nějakou dobu po druhé světové válce vrací Steven domů, zjistí, že jeho bratr Christopher též podlehl stejné obsesi lesem, který sousedí s jejich pozemkem. Christopher se čím dál častěji pouští na dlouhé výpravy do hloubi lese ve snaze odhalit jeho tajemství a podmanit si ho. A Steven mezitím taktéž podléhá kouzlu Ryhopského lesa. Proti své vůli se tak oba bratři stávají součástí legend, které si lidé předávají odnepaměti. Legend, v nichž dobro bojuje se zlem. A kde jeden z bratrů musí zemřít.


Nazvat Ryhopský les pouze magickým bylo by zoufale nedostačující. Jedná se o jeden z posledních zbytků původního pralesa, jedinečný ekosystém plný tajemných zákoutí a mýtických bytostí. A právě ony jsou tím, co dělá Ryhopský les výjimečným. Ve své podstatě lze tyto obyvatele lesa označit za výplod lidské fantazie. Přesněji jde o to, že les využívá lidí a jejich představivost k tomu, aby oživil hrdiny dávných legend. Není tudíž obtížné narazit při procházce mezi stromy na Robina Hooda či krále Artuše, případně na celé vesnice z různých období lidské historie. A přestože jsou tato stvoření neboli mytága, ve své podstatě fiktivní, účinky jejich zbraní jsou velmi reálné. To však samozřejmě neznamená, že Stevenovi půjdou po krku všechna mytága. Vzhledem k jeho roli v příběhu se najdou i bytosti připravené podat mu pomocnou ruku.

Zápletka Lesa mytág je z kategorie těch nejklasičtějších. A to pouze s drobnými rozdíly. On Ji nepotká, nýbrž rovnou stvoří. Jejich násilné odloučení a následná cesta hlavního hrdiny za záchranou své vyvolené je protkána krátkými popisy některých legend obklopující les. Ovšem sebestarší legenda se může změnit. Nelze tedy spoléhat na to, že to už někdy dopadlo dobře.

Robert Holdstock vytvořil unikátní prostředí, do nějž lze zasadit takřka jakýkoli příběh, což sám autor dokazuje četnými volnými pokračováními této knihy. Les mytág fascinuje každou minutou v něm strávenou. A není nic snazšímu podlehnout kouzlu tohoto vyprávění a dobrovolně se ztratit v příbězích a legendách, které les obsahuje. Na tom má podstatnou zásluhu i zvuková podoba tohoto díla. Hudební doprovod přímo evokuje tajemno a napětí, aniž by přitom rušil od samotného vyprávění, které v podání Jakuba Gottwalda působí kouzelně jako Ryhopský les sám.

Robert Holdstock: Les mytág.
Tympanum, 2019
Čte: Jakub Gottwald
10 hodin, 47 minut