Věčná podpora

 Vážení přátelé,

Chceme touto cestou vyjádřit poděkování za Vaše nedávné vyjádření, v němž jste naši zemi zařadili mezi klíčové partnery v „boji proti agresorovi.“ Chceme Vás ujistit, že zůstáváme na Vaší straně a naše podpora není časově omezena. Dokud bude třeba, můžete se na nás spolehnout.

Zároveň bychom Vám chtěli s politováním oznámit, že nadále již nemůžeme zajišťovat finanční či materiální pomoc Vaší zemi. Zatímco vy si klidně krvácíte na frontě nebo pohodlně umíráte v troskách rozbombardovaných domů, naši občané kvůli těmto způsobům podpory trpí strachem ze snížení své životní úrovně, stejně jako obavami o dostupnost bydlení, školních a pracovních míst. Nemluvě o rostoucímu stresu z možné eskalace konfliktu a jeho rozšíření za hranice Vaší země.

Plně respektujeme Vaši svrchovanost a nechceme se stavět do role arbitra. Jsme však toho názoru, že násilí není řešení, pouze nepotřebné prodloužení všeobecného utrpení. Stejně jako v každém nedorozumění, i zde by měl být kladen důraz na komunikaci mezi oběma aktéry. Proto bychom Vám chtěli navrhnout uspořádání mírové konference. Věříme, že společně budeme moct nalézt kompromis, který bude pro druhou stranu akceptovatelný. Ostatně, ještě nedávno (a v historii naší planety jde opravdu o pouhý okamžik) jste byli součástí stejného geopolitického celku. Dle našeho názoru by bylo opravdu tragické, kdybychom zapomínali na minulost a na všechno pozitivní, co nám přinesla.

Těšíme se na pokračování naší vzájemně výhodné spolupráce.

S pozdravem,