Adjektivum k cestám vlakem


Je den
už i světlo to musí tušit
mezerami
mezi lidmi
prší

Čísi ruka
zapomenutá v pozdravu
Neznám ji
ani jeho ne

Hlavně nezaspat
Nespat, neusínat
jízda trvá
dýl než mé sny

Unaven
neudržím oči zavřené
pozoruji les
příbytků a cest
divoký večírek urbanizace

Všechno je stejné
tak stejné
domy, auta, ulice
lidé
sny se sdílí
ušetříš

Všechno je stejné
něco je fuk
A všude někdo mává
Ani je neznám
Ani nemusím

Všechno je stejné
fádní a známé
takže nás neplete

Všechno je stejné
dokud vlak nestojí